Αναγεννητική ιατρική στην ανδρολογία: Κρουστικά κύματα – PRP – βλαστοκύτταρα.

Andrology Update

2O22

Header Lock image
12:30 – 14:00
Υπήρχε καινούργια γνώση;
ψήφοι 3, μέσος όρος 4.7
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες κτλ);
ψήφοι 3, μέσος όρος 5
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;
ψήφοι 2, μέσος όρος 5
Υπήρχε καινούργια γνώση;
ψήφοι 3, μέσος όρος 4.7
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες κτλ);
ψήφοι 3, μέσος όρος 4.7
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;
ψήφοι 3, μέσος όρος 4.7
Υπήρχε καινούργια γνώση;
ψήφοι 4, μέσος όρος 4.3
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες κτλ);
ψήφοι 4, μέσος όρος 3.8
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;
ψήφοι 3, μέσος όρος 4.4
Υπήρχε καινούργια γνώση;
ψήφοι 4, μέσος όρος 4.5
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες κτλ);
ψήφοι 4, μέσος όρος 4
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;
ψήφοι 4, μέσος όρος 4.5
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη των εταιριών: