Πρόωρη εκσπερμάτιση / Καθυστερημένη εκσπερμάτιση: Λήψη ιστορικού – ενημέρωση – εκπαίδευση.

Andrology Update

2O22

Header Lock image
15:00 – 16:30
Υπήρχε καινούργια γνώση;
ψήφοι 4, μέσος όρος 4.3
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες κτλ);
ψήφοι 4, μέσος όρος 4.5
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;
ψήφοι 4, μέσος όρος 4.5
Υπήρχε καινούργια γνώση;
ψήφοι 4, μέσος όρος 4.8
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες κτλ);
ψήφοι 4, μέσος όρος 5
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;
ψήφοι 4, μέσος όρος 5
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη των εταιριών: