Νόσος Peyronie / οξεία φάση: Λήψη ιστορικού – ενημέρωση.

Andrology Update

2O22

Header Lock image
16:30 – 18:00
Υπήρχε καινούργια γνώση;
ψήφοι 4, μέσος όρος 4.3
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες κτλ);
ψήφοι 4, μέσος όρος 3.8
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;
ψήφοι 4, μέσος όρος 4.5
Υπήρχε καινούργια γνώση;
ψήφοι 4, μέσος όρος 4.8
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες κτλ);
ψήφοι 4, μέσος όρος 4.5
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;
ψήφοι 4, μέσος όρος 5
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη των εταιριών: