Νόσος Peyronie / Χρόνια φάση: Λήψη ιστορικού – ενημέρωση.

Andrology Update

2O22

Header Lock image
9:00 – 10:30
Υπήρχε καινούργια γνώση;
ψήφοι 3, μέσος όρος 4.7
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες κτλ);
ψήφοι 3, μέσος όρος 4.7
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;
ψήφοι 3, μέσος όρος 5
Υπήρχε καινούργια γνώση;
ψήφοι 3, μέσος όρος 4.7
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες κτλ);
ψήφοι 3, μέσος όρος 4.7
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;
ψήφοι 3, μέσος όρος 4.7
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη των εταιριών: