Ριζική προστατεκτομή: Προεγχειριτική ενημέρωση ασθενή.

Andrology Update

2O22

Header Lock image
11:00 – 12:30

Ένας άντρας που ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη στύση του, επισκέπτεται διαδοχικά 4 Ουρολόγους με σκοπό να διευκρινίσει τι να προσδοκά μετά το χειρουργείο.
Τον ενημερώνουν διαδοχικά:
Γεράσιμος Αλιβιζάτος
Μάρκος Καραβιτάκης
Ευάγγελος Λιάτσικος
Δημήτρης Χατζηχρήστου

Στον ρόλο του ασθενή ο Δημήτρης Καλυβιανάκης

Υπήρχε καινούργια γνώση;
ψήφοι 3, μέσος όρος 4.4
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες κτλ);
ψήφοι 3, μέσος όρος 4.7
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;
ψήφοι 3, μέσος όρος 4.7
Υπήρχε καινούργια γνώση;
ψήφοι 3, μέσος όρος 4.7
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες κτλ);
ψήφοι 3, μέσος όρος 4.4
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;
ψήφοι 2, μέσος όρος 4.5
Υπήρχε καινούργια γνώση;
ψήφοι 3, μέσος όρος 5
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες κτλ);
ψήφοι 2, μέσος όρος 5
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;
ψήφοι 3, μέσος όρος 5
Υπήρχε καινούργια γνώση;
ψήφοι 3, μέσος όρος 4.7
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες κτλ);
ψήφοι 2, μέσος όρος 5
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;
ψήφοι 3, μέσος όρος 4.7
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη των εταιριών: