Η μεγάλη πρωτοπόρα, πανευρωπαϊκά, προσπάθεια:Το γραφείο ασθενών της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.

Andrology Update

2O22

Header Lock image
13:30 – 14:00
Υπήρχε καινούργια γνώση;
ψήφοι 5, μέσος όρος 4.6
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες κτλ);
ψήφοι 5, μέσος όρος 4.8
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;
ψήφοι 5, μέσος όρος 4.4
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη των εταιριών: