Ενημέρωση για τη λήψη / κατάψυξη σπέρματος.

Andrology Update

2O22

Header Lock image
14:00 – 15:30
Υπήρχε καινούργια γνώση;
ψήφοι 4, μέσος όρος 4
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες κτλ);
ψήφοι 4, μέσος όρος 4.8
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;
ψήφοι 4, μέσος όρος 4.3
Υπήρχε καινούργια γνώση;
ψήφοι 4, μέσος όρος 4.8
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες κτλ);
ψήφοι 4, μέσος όρος 4.8
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;
ψήφοι 4, μέσος όρος 4.8
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη των εταιριών: