Αζωοσπερμία: Λήψη ιστορικού – ενημέρωση.

Andrology Update

2O22

Header Lock image
15:30 – 17:00
Υπήρχε καινούργια γνώση;
ψήφοι 4, μέσος όρος 5
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες κτλ);
ψήφοι 4, μέσος όρος 5
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;
ψήφοι 3, μέσος όρος 5
Υπήρχε καινούργια γνώση;
ψήφοι 4, μέσος όρος 5
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες κτλ);
ψήφοι 3, μέσος όρος 5
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;
ψήφοι 4, μέσος όρος 5
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη των εταιριών: