Κιρσοκήλη: Λήψη ιστορικού – ενημέρωση.

Andrology Update

2O22

Header Lock image
17:30 – 19:00
Υπήρχε καινούργια γνώση;
ψήφοι 4, μέσος όρος 4.8
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες κτλ);
ψήφοι 4, μέσος όρος 4.8
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;
ψήφοι 4, μέσος όρος 4.8
Υπήρχε καινούργια γνώση;
ψήφοι 4, μέσος όρος 4.8
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες κτλ);
ψήφοι 4, μέσος όρος 4.8
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;
ψήφοι 4, μέσος όρος 4.8
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη των εταιριών: