Χρόνια μη βακτηριακή προστατίτιδα: Λήψη ιστορικού – ενημέρωση – εκπαίδευση.

Andrology Update

2O22

Header Lock image
9:00 – 10:30
Υπήρχε καινούργια γνώση;
ψήφοι 3, μέσος όρος 4.7
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες κτλ);
ψήφοι 3, μέσος όρος 4.7
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;
ψήφοι 3, μέσος όρος 4.4
Υπήρχε καινούργια γνώση;
ψήφοι 3, μέσος όρος 4.4
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες κτλ);
ψήφοι 3, μέσος όρος 5
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;
ψήφοι 3, μέσος όρος 4.7
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη των εταιριών: