Κωνσταντινίδης Χαράλαμπος

Andrology Update

2O22

Header Lock image

Κωνσταντινίδης Χαράλαμπος

Ουρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ουρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη των εταιριών:

Andrology Update 2022