Σαλπιγγίδης Γιώργος

Andrology Update

2O22

Header Lock image

Σαλπιγγίδης Γιώργος

Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Ιπποκράτειου Νοσοκ. Θεσσαλονίκης
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Ιπποκράτειου Νοσοκ. Θεσσαλονίκης

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη των εταιριών:

Andrology Update 2022