Σοφικίτης Νίκος

Andrology Update

2O22

Header Lock image

Σοφικίτης Νίκος

Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη των εταιριών:

Andrology Update 2022